KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ปิยมาศ วงษ์ประยูร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070309
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์มะม่วง/อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ ปิยมาศ วงษ์ประยูร
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
2548-2549
FOOD 6561
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์มะม่วง/ อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ ปิยมาศ วงษ์ประยูร
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,ปิยมาศ วงษ์ประยูร,่่่วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>