KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ปิยะธิดา เกิดช่วย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6346
ผลของเวย์โปรตีนเข้มข้นและน้ำตาลต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ/ปิยะธิดา เกิดช่วย และ สมจิต สุรพัฒน์
ปิยะธิดา เกิดช่วย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 7982
ผลของเวย์โปรตีนเข้มข้นในการทดแทนหางนมผงในไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ
ปิยะธิดา เกิดช่วย,สมจิต สุรพัฒน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>