KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ปิยะมาศ ช่วงวาณิต
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T040357
การทดสอบการยอมรับกาแฟคั่วโรบัสต้าและการปรุงผสมกาแฟ/ปิยะมาศ ช่วงวาณิต ... [และคนอื่นๆ]
ปิยะมาศ ช่วงวาณิต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
   หน้า : [ 1 ]   Next >>