KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น ปิยาภัทร ไตรสนธิ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8277
แคโรทีนอยด์: ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ปิยาภัทร ไตรสนธิ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560

FOOD 8392
ชา : เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและสุนทรียภาพ
ปิยาภัทร ไตรสนธิ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560

PUB 0818
แคโรทีนอยด์ : ความสัมพันธ์ของโครงสร้างทางเคมีกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
PUB 0821
ชา : เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและสุนทรียภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. ปิยาภัทร ไตรสนธิ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Text
FOOD 8529
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของไหลวิกฤติยิ่งยวดในอุตสาหกรรมอาหาร
ปิยาภัทร ไตรสนธิ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2561

FOOD 8569
Research to be Rewarded
ศันสนีย์ อุดมระติ,ปิยาภัทร ไตรสนธิ,วารสารอาหาร
ตุลาคม-ธันวาคม 2561

   หน้า : [ 1 ]   Next >>