KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ฝารีดา หลีเด
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6395
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนผสมสีจากดอกอัญชัน/ฝารีดา หลีเด, เรวดี นิลวรรณ และ สุเพ็ญ ด้วงทอง
ฝารีดา หลีเด
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>