KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 5 เรื่อง จากคำค้น พงศธร เชื่อฟัง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0412
การเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน เกลือ และน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง, พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
FOOD 8191
การเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน เกลือ และน้ำตาลในปริมาณที่เหมาะสม
สร้อยทอง สายหยุดทอง,พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 8192
ประโยชน์ของการรับประทานเนยแข็งต่อสุขภาพ
สร้อยทอง สายหยุดทอง,พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
FOOD 8193
นม : อาหารส่งผลต่อสุขภาพอย่างไร?
สร้อยทอง สายหยุดทอง,พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม-มีนาคม 2558
Full Textx
PUB 0743
การเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมัน เกลือ และนํ้าตาลในปริมาณที่เหมาะสม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สร้อยทอง สายหยุดทอง,พงศธร เชื่อฟัง,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2558
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>