KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พงศ์สันต์ อรุณสินทวีพร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T050032
การผลิตโปรตีนถั่วเขียวเข้มข้นด้วยการทำแห้งแบบถาดเพื่อใช้เป็นอิมัลซิไฟเออร์/พงศ์สันต์ อรุณสินทวีพร ... [และคนอื่นๆ]
พงศ์สันต์ อรุณสินทวีพร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
   หน้า : [ 1 ]   Next >>