KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พัฒนพงศ์ น้อยนวล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7431
การปรับปรุงกระบวนการขนส่งภายในคลังสินค้าโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมน้ำอัดลม
พัฒนพงศ์ น้อยนวล,ธนัญญา วสุศรี

   หน้า : [ 1 ]   Next >>