KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น พัทธินันท์ ภูมิพันธ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7064
ประโยชน์ของเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ที่ผลิตจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย
พัทธินันท์ ภูมิพันธ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
PUB 0713
ประโยชน์ของเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์ที่ผลิตจากแลคติกแอซิดแบคทีเรีย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,พัทธินันท์ ภูมิพันธ์,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>