KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พิชัญญา ชาญชัย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6345
การต้านจุลินทรีย์ของไส้บรรจุที่แช่น้ำมันหอมระเหยเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร/พิชัญญา ชาญชัย, วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร และ จิตศิริ ราชตนะพันธุ์
พิชัญญา ชาญชัย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>