KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น พีระศักดิ์ คำสงค์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7369
ลักษณะการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในนิตยสารยอดนิยม ในสถานบริการเสริมสวยหรือแต่งผม ในเขตเทศบาลตำบลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
พีระศักดิ์ คำสงค์,กิตตินาถ ติยะพิบูลย์ไชยา,กรแก้ว จันทภาษา,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>