KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T030169
/พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล ... [และคนอื่นๆ]
พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล
2546
T050454
/พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล
พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล
2548
T060231
โลหะหนัก-การปนเปื้อนในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ของไทย/พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล และสุภาน้อย สันติพิริยาภรณ์
พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>