KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ภูริชยา สัจจาเฟื่องกิจการ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7432
การวิเคราะห์ความเสี่ยงโซ่อุปทานธุรกิจการผลิตผักกาดดองบรรจุกระป๋อง
ภูริชยา สัจจาเฟื่องกิจการ,ธนัญญา วสุศรี

   หน้า : [ 1 ]   Next >>