KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ภูริวัฏ ลิขิตลือชา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6792
การลดการเกิดสีน้ำตาลในกล้วยหอมแช่แข็งเพื่อผลิตสมูตตี้
ธีรนุช เร่งวัฒนะชัย,สงวนศรี เจริญเหรียญ,ภูริวัฏ ลิขิตลือชา,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>