KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น มนัสวี สุริวงษ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7538
การพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนหัวมันขึ้น
วิชา หมั่นทำการ,ศาสวัต รัตนเสรีเมธา,มนัสวี สุริวงษ์,ข่าวสารเกษตรศาสตร์
กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2554
   หน้า : [ 1 ]   Next >>