KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980036
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาร์ชแมลโลโดยใช้ไข่ขาวผง/ศุภวัฒน์ จิวะรังสินี
ศุภวัฒน์ จิวะรังสินี,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2535
T980037
การผลิตปลาเส้นจากส่วนเหลือใช้ของปลาคอดแล่เยือกแข็ง/ณรงค์ เนตรบังอร
ณรงค์ เนตรบังอร,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2537
T980075
การศึกษาการผลิตบะหมี่โดยใช้แป้งสำปะหลังดัดแปรทดแทนแป้งสาลีบางส่วน/สมจิตต์ จูศิริวงค์
สมจิตต์ จูศิริวงค์,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2536
T980076
ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้แป้งมันสำปะหลังดัดแปรในการผลิตลูกชิ้นมังสวิรัติ/ประคองศรี แจ่มนภา
ประคองศรี แจ่มนภา,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2538
T980078
การศึกษากรรมวิธีผลิตปลาเส้น/โดย นิพนธ์ วิทิตอนันต์
นิพนธ์ วิทิตอนันต์,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2533
T980106
ไม่มีชื่อเรื่อง
นิสากร เย็นจิตโสมนัส,มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
2535
   หน้า : [ 1 ]   Next >>