KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น รตินันท์ เหลือมพล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8522
สมการอบแห้งแบบชั้นบางของแครอทโดยใช้เครื่องอบแห้งสุญญากาศร่วมกับปั๊มความร้อน
รตินันท์ เหลือมพล,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มกราคม-มีนาคม 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>