KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น รัชดาภรณ์ อาจพงษ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8327
ผลของการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศในหอยแมลงภู่ (Perna viridis) สุก เคลือบชาเขียวและวิตามินซี : คุณภาพทางเคมีและประสาทสัมผัส
รัชดาภรณ์ อาจพงษ์,ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
กรกฎาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>