KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น รัชนิกร เมฆขยาย
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T070158
ผลของการปรับปรุงกระบวนการผลิตต่อคุณภาพ และสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนเข้มข้นจากรำข้าวสกัดไขมัน/รัชนิกร เมฆขยาย และโชคชัย ธีรกุลเกียรติ
รัชนิกร เมฆขยาย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
   หน้า : [ 1 ]   Next >>