KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ร่วมจิตร นกเขา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8448
การสกัดทางเลือกและการทำให้บริสุทธิ์ของแกมม่าออริซานอลจากรำข้าวและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ
ดวงกมล เรือนงาม,ร่วมจิตร นกเขา,จิตติ ท่าไว,สุจิตรา สุคนธมัต,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม ? มิถุนายน 2561
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>