KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วชิราวรรณ พิมพ์รส
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070588
การวิเคราะห์ยาปราบศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนคลอรีนในข้าว โดยเทคนิคแก๊สโครมาโทรกราฟี/วชิราวรรณ พิมพ์รส ... [และคนอื่นๆ]
วชิราวรรณ พิมพ์รส
59-66
   หน้า : [ 1 ]   Next >>