KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น วรพจน์ สุนทรสุข
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980007
แหล่งข้อมูลจุลินทรีย์/วรพจน์ สุนทรสุข
วรพจน์ สุนทรสุข
2540
T990009
สารสกัดจากเห็ดเพื่อสุขภาพ
วรพจน์ สุนทรสุข
2541
T010159
การคัดแยกและจัดจำแนกสายพันธุ์ยีสต์ที่พบในน้ำหมักผักดอง/ดำรงเดช มณีวัฒนา, ฐิติพร รพีศักดิ์, วรพจน์ สุนทรสุข
ดำรงเดช มณีวัฒนา
2543
T060341
การพัฒนากระบวนการขยายอายุการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่ม/จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์
2549
T060350
การผลิตพริกแห้งแบบใหม่โดยเครื่องไมโครเวฟสูญญากาศแบบถังหมุน/จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์, วรพจน์ สุนทรสุข และประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์
2549
T070270
การคัดเลือกแบคทีเรียจากบ่อเลี้ยงกุ้งสำหรับย่อยสลายสารอินทรีย์/เกวลี จันทร์พันธุ์, สรวิศ เผ่าทองศุข และวรพจน์ สุนทรสุข
เกวลี จันทร์พันธุ์
2550
FOOD 6275
การลด water activity ผลิตภัณฑ์ขนมโมจิด้วยสารฮิวเมกเตนท์/จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]
จิรวัฒน์ กันต์เกรียงวงศ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>