KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น วรพล เพ็งพินิจ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7025
โปรตีนเกษตรเสริมเมทไธโอนินและแคลเซียม
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรพล เพ็งพินิจ,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
FOOD 7124
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากถั่วดำ
เอสา เวศกิจกุล,วรพล เพ็งพินิจ,นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
PUB 0034
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากถั่วดำ
เอสา เวชกิจกุล,วรพล เพ็งพินิจ,นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,วารสารอาหาร
ปีที่ 43 ฉบับที่ 1
Full Text
PUB 0090
โปรตีนเกษตรเสริมเมทไธโอนีนและแคลเซียม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรพล เพ็งพินิจ,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
Full Text
FOOD 8234
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้า ธัญชาติพร้อมบริโภคไรซ์เบอร์รี่
หทัยชนก กันตรง,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรพล เพ็งพินิจ,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
FOOD 8280
โปรตีนเกษตรรูปแบบใหม่: โปรตีนคล้ายเนื้อเส้นใยสูงขึ้นรูปด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันที่ความชื้นสูง
จุฬาลักษณ์ จารุนุช,สุวีณา จันทพิรักษ์,วรพล เพ็งพินิจ,โรสริน อัคนิจ,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
FOOD 8313
การประยุกต์ใช้โปรตีนเกษตรในผลิตภัณฑ์อาหาร
สุวีณา จันทพิรักษ์,วรพล เพ็งพินิจ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,หทัยชนก กันตรง,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2560
Full Text
PUB 0785
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคไรซ์เบอร์รี่
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,หทัยชนก กันตรง,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วรพล เพ็งพินิจ,เอสา เวศกิจกุล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2559
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>