KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8116
การพัฒนาดอกอัญชันแผ่นผสมผลไม้เพื่อเป็นอาหารขบเคี้ยว
กุลบดี ตันติจำนรรจ์,สมพร คงเจริญเกียรติ,วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

   หน้า : [ 1 ]   Next >>