KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 11 เรื่อง จากคำค้น วราภรณ์ ประเสริฐ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7007
แซนด์วิชสเปรด น้ำนมถั่วเหลืองไขมันต่ำ
วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
FOOD 7060
กร็อบ กรอบ... ด้วยแป้งชุบทอด
วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
FOOD 7138
เทคนิคการทำแห้งแบบโฟมแมท
วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
PAT 0035
หน่อไม้หย็องและวิธีการผลิต
วราภรณ์ ประเสริฐ
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8138
Full Text
PUB 0074
แซนด์วิชสเปรด
วราภรณ์ ประเสริฐ
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554
Full Text
PUB 0586
กร๊อบ กรอบ...ด้วยแป้งชุบทอด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
FOOD 8278
นาโนอิมัลชันและการผลิตนาโนอิมัลชันโดยกระบวนการพลังงานต่ำ
วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560

PUB 0625
เทคนิคการทำแห้งแบบโฟมแมท
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0652
แซนด์วิชสเปรดน้ำนมถั่วเหลืองไขมันต่ำ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2553
Full Text
PUB 0824
นาโนอิมัลชันและการผลิตนาโนอิมัลชันโดยกระบวนการพลังงานต่ำ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ดร. วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2560
Full Text
FOOD 8505
ผลของสภาวะการเก็บรักษาต่อการเกิดรีโทรเกรเดชันและการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ยวจากข้าวและถั่วเหลืองโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน
นิพัฒน์ ลิ้มสงวน,พิศมัย ศรีชาเยช,พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ,จุฬาลักษณ์ จารุนุช,วราภรณ์ ประเสริฐ,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรกฎาคม - สิงหาคม 2561

   หน้า : [ 1 ]   Next >>