KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วรียา การพานิช
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6693
การประเมินความเสี่ยงของการได้รับสัมผัสกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก จากการบริโภคอาหารประเภทไส้กรอกและหมูยอของคนไทย
ปวีณ์ดา ศรีพนารัตนกุล,เวณิกา เบ็ญจพงษ์,ปิยนุช วิเศษชาติ,ปราณี พัฒนกุลอนันท์,วรียา การพานิช,Thai Journal of Toxicology
มกราคม - มิถุนายน 2009
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>