KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น วลัย คลี่ฉายา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6463
การพัฒนาวิธีการเก็บรักษากุ้งขาวแช่เย็น/สุภาพร สิริมานุยุตต์, วลัย คลี่ฉายา
สุภาพร สิริมานุยุตต์,กรมประมง
2551
Full Text
FOOD 6466
การพัฒนาการเก็บรักษาคุณภาพความสดของปลาโมง/วลัยคลี่ฉายา, สุภาพร สิริมานุยุตต์
วลัย คลี่ฉายา,กรมประมง
2551
Full Text
FOOD 7477
การปนเปื้อนโลหะหนักในสัตว์น้ำจากสะพานปลาท่าเทียบเรือ: เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2557
รัชดา อิทธิพงษ์,วลัย คลี่ฉายา
FOOD 7760
วิธีการจัดการและยืดอายุการเก็บรักษาคุณภาพสาหร่ายผักกาดทะเลและสาหร่ายไส้ไก่
วลัย คลี่ฉายา,สมยศ ราชนิยม,เอกสารวิชาการฉบับที่ 1/2558
   หน้า : [ 1 ]   Next >>