KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น วารสารเกษตรพระัจอมเกล้า
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6587
ผลของปริมาณเจลาติน น้ำตาลทราย และกลูโคสไซรัปต่อคุณภาพของกัมมี่เยลลี่มะม่วงหิมพานต์
เมทินี ห้วยหงษ์ทอง,กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์,วารสารเกษตรพระัจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 6588
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แพตตี้เต้าหู้หมูเพื่อสุขภาพ
ยุพร พืชกมุทร,ชื่นจิต พงษ์พูล,วารสารเกษตรพระัจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 6589
การผลิตไส้กรอกหมูผสมแครอทหรือฟักทอง
วลัย หุตะโกวิท,วารสารเกษตรพระัจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2552
Full Textx
FOOD 6590
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นใยกล้วยในเชิงอุตสาหกรรม
บุษรา สร้อยระย้า,วารสารเกษตรพระัจอมเกล้า
กันยายน - ธันวาคม 2552
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>