KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 55 เรื่อง จากคำค้น วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6545
ฟองในอาหาร
รัตนา จินดาพรรณ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6546
การผลิตไส้กรอกเวียนนาโดยการใช้เห็ดนางฟ้าทดแทนเนื้อหมูบางส่วน/ชุติมา อัศวเสถียร, ปิยนุสร์ น้อยด้วง, วีรุต วีรุตมเสน
ชุติมา อัศวเสถียร ... [และคนอื่นๆ] ,วีรุต วีรุตมเสน,ปิยนุสร์ น้อยด้วง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6547
การผลิตโยเกิร์ตกล้วยหอม/ปิยนุสร์ น้อยด้ง และ ปัทมา คล้ายจันทร์
ปิยนุสร์ น้อยด้วง,ปัทมา คล้ายจันทร์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6548
การผลิตไอศกรีมน้ำนมถั่วเหลือง/จิรนาถ บุญคง และ นงค์นุช วงศ์แก้ว
จิรนาถ บุญคง,นงค์นุช วงศ์แก้ว,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6549
การวิเคราะห์หาปริมาณคาเฟอีนในเครื่องดื่มโคล่าโดยวิธีการสกัดและสเปกโตรโฟโตเมตรี
ไพรัตน์ โชควิบูลย์กิจ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6550
การผลิตฟิล์มจากโปรตีนถั่วเขียว/รัตนา จินดาพรรณ, จิรนาถ บุญคง และ จีรศักดิ์ แก้วเกิด
รัตนา จินดาพรรณ ... [และคนอื่นๆ],จีรศักดิ์ แก้วเกิด,จิรนาถ บุญคง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
Full Textx
FOOD 6553
การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวกล้ิอง/อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ อรชูล กอสะเกด
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,อรชูล กอสะเกด,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
Full Textx
FOOD 6554
ผลของฟิล์มไคโตแซนผสมสารโซเดียมเบนโซเอตต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะละกอ/ธัญญาภรณ์ ศฺริเลิศ และ ธวัชชัย ลิ้มสมเกียรติ
ธัญญาภรณ์ ศฺริเลิศ,ธวัชชัย ลิ้มสมเกียรติ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
Full Textx
FOOD 6555
พาสต้าเสริมเส้นใยจากแป้งถั่วแดงหลวง/จิรนาถ ทิพย์รักษา และ สุภักษร นุดวงแก้ว
จิรนาถ ทิพย์รักษา,สุภักษร นุดวงแก้ว,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
Full Textx
FOOD 6558
ฟลาโวนอยด์ในใบชา : หน้าที่ การใช้ประโยชน์และการวิเคราะห์/ณัฏฐิกา ศิลาฉาย
ณัฏฐิกา ศิลาฉาย,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
FOOD 6559
อาหารกับโรคภัยในยุคจีโนมิกส์/ฃาลินี รอนไพริน และ เทวิน เทนคำเนาว์
ชาลินี รอนไพริน,เทวิน เทนคำเนาว์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
FOOD 6560
การใช้มิวซิเลจแห้งจากเมล็ดแมงลักเป็นสารให้ความคงตัวในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกล้วยหอม/ปียนุสร์ น้อยด้วง และ วชิรพันธ์ จันทร์พงษ์
ปียนุสร์ น้อยด้วง,วชิรพันธ์ จันทร์พงษ์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548- พฤกษภาคม 2549
Full Textx
FOOD 6561
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์มะม่วง/ อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ ปิยมาศ วงษ์ประยูร
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,ปิยมาศ วงษ์ประยูร,่่่วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
FOOD 6562
อิทธิพลของพลาสติไซเซอร์ต่อการต้านแรงดึงการซึมผ่านของน้ำมันและความสามารถในการละลายของฟิล์มโปรตีนถั่วเขียว/ รัตนา จินดาพรรณ และ วิไลลักษณ์ ไฝเพชร
รัตนา จินดาพรรณ,วิไลลักษณ์ ไฝเพชร,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
FOOD 6563
ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าพร้อมบริโภคชนิดแผ่นจากแป้งเม็ดบัว/จิรนาถ บุญคง และ นิตยา รัตนประดิษฐุ์
จิรนาถ บุญคง,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4   Next >>