KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วาสนา คณารีย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6009
ผลของโพแทสเซียมคลอเรตต่อคุณภาพของผลลำไย/วาสนา คณารีย์ และธนะชัย พันธ์เกษมสุข
วาสนา คณารีย์
2546
   หน้า : [ 1 ]   Next >>