KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วาสนา ทองพรรณ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6609
คุณสมบัติและปริมาณที่เหมาะสมของปาเปนผงดิบจากยางมะละกอสำหรับหมักเนื้อหมู
เหรียญทอง สิงห์จานุสงค์,ศรีสุชาดา ทาศรี,ปวีนา น้อยทัพ,วาสนา ทองพรรณ,วรรณิศา โพธิ์อ่อง,ธิติญา สร้อยมี,อริยา เมืองชุม,วารสารเกษตรนเรศวร
กันยายน - ธันวาคม 2551
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>