KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 25 เรื่อง จากคำค้น วาสนา นาราศรี
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7068
น้ำสลัดสุขภาพ สไตล์ญี่ปุ่น
วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
FOOD 7069
ไข่... สุดยอดอาหารดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วาสนา นาราศรี,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาาหร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
FOOD 7079
ถั่วเหลือง อาหารธรรมดาแต่คุณค่ามหาศาล
เย็นใจ ฐิตะฐาน,อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
FOOD 7087
น้ำสมุนไพร ดื่มดีมีประโยชน์
อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
FOOD 7094
เต้าคั่ว ... อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้
ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
FOOD 7096
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารเส้นใย อาหารต้านโรค
อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
FOOD 7106
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารมังสวิรัติจากโปรตีนเกษตร
อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
FOOD 7144
เมนูคู่สุขภาพ : ซูชิ ซุปเปอร์ฟู้ดส์
วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2556
PAT 0045
ผลิตภัณฑ์ผงขนมตาลสำเร็จรูปพร้อมปรุงด้วยไมโครเวฟ
วาสนา นาราศรี
เลขที่อนุสิทธิบัตร 8775
Full Text
PUB 0038
เต้าคั่ว อาหารพื้นบ้านปักษ์ใต้
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
ปีที่ 42 ฉบับที่ 2
Full Text
PUB 0208
ซูชิ : ซุปเปอร์ฟู้ดส์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
3 กรกฎาคม - กันยายน 2556
Full Text
PUB 0218
ถั่วเหลือง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วาสนา นาราศรี,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0232
น้ำใบมะรุมสด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0246
น้ำสมุนไพร ดื่มดีมี ประโยชน์
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,สมจิต อ่อนเหม,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
PUB 0248
น้ำสลัดสุขภาพ สไตล์ญี่ปุ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
กรกฎาคม-กันยายน 2554
Full Text
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>