KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 16 เรื่อง จากคำค้น วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T930215
อาหารจากแลคติคแอสิดแบคทีเรียในประเทศไทย
วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2534
KU T930217
แบคทีเรียแลคติคในไส้กรอกเปรี้ยว
นงเยาว์ ชัยยินภูมิ
2534
KU T930218
การศึกษาคุณสมบัติบางประการของแบคทีเรียแลคติคในนมเปรี้ยว
วริพัสย์ อารีกุล
2534
T940169
ของดีจากยีสต์
วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
2537
KU T010100
พลาสมิดของแลคติคแอสิดแบคทีเรียจากอาหารหมักดองของไทย/วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
KU T010104
อาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียแลคติคระดับอุตสาหกรรมราคาถูก/ละอองทิพย์ มัทธุรส, วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
ละอองทิพย์ มัทธุรส,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2537
KU T010124
พลาสมิดที่ควบคุมการผลิตโปรติเอส และการใช้ซิเตรทจาก Streptococcus thermophilus F04/ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์, วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
KU T010126
การปรับปรุงคุณภาพผักดองด้วยหัวเชื้อ ล.อ.บ./ศรีภัทรา อนุศรี, วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
ศรีภัทรา อนุศรี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
T030222
เทคโนโลยีชีวภาพกับอุตสาหกรรมเกษตร/วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
2542-2546
T030274
/วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
Full Textx
KU T050025
การพัฒนาโยเกิร์ตน้ำนมถั่วเหลืองโดยแบคทีเรียกรดแลกติก/จิราพัชร กงภูธร, วิเชียร ลีลาวัชรมาศ
จิราพัชร กงภูธร,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T060020
การจัดจำแนกแบคทีเรียกรดแลคติคที่แยกได้จากตัวอย่างแหนมของไทย/ปิ่นมณี ขวัญเมือง และวิเชียร ลีลาวัชรมาศ
ปิ่นมณี ขวัญเมือง
2546
KU T060200
การคัดเลือก และจำแนกแบคทีเรียกรดแลกติกจากน้ำนมข้าวเพื่อผลิตโยเกิร์ต/จุฑาทิพย์ บุญเกิด และวิเชียร ลีลาวัชรมาศ
จุฑาทิพย์ บุญเกิด
2549
FOOD 6770
ผลของกากน้ำตาลและกากเซลล์ยีสต์ที่ความเข้มข้นต่างๆต่อการผลิตแบคทีเรียกรดแลคติก
อภิเชษฐ หมื่นอร่าม,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6772
การแยก คัดเลือก และจัดจำแนกแบคทีเรียกรดแลคติกที่สามารถลดการทำงานของสารยับยั้งทริปซินจากกากถั่วเหลืองดิบ
ปริชาติ ศรีระพันธุ์,วิเชียร ลีลาวัชรมาศ,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>