KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น วีรพล ศรีโสภา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8539
การพัฒนาโยเกิร์ตพร้อมดื่มจากนมถั่วเหลืองเสริมควินัวและไซเลียมฮัสค์
เมธิณี รักสลาม,จิรัฏฐ์ ศิริเมืองมูล,วีรพล ศรีโสภา,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เมษายน-มิถุนายน 2561

   หน้า : [ 1 ]   Next >>