KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น ศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7174
ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อะไร หากผู้ผลิตหันมาใส่ใจ จี เอ ฟี (GAP)
ศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
FOOD 7187
นมแพะ... ดีจริงหรือ?
ศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2557
PUB 0453
นมแพะ...ดีจริงหรือ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2557
Full Text
PUB 0406
ประโยชน์ของ จี เอ พี
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>