KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ศนิ จิระสถิตย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8325
จุลินทรีย์ก่อโรคในอาหาร
ศนิ จิระสถิตย์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>