KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980117
เส้นใยอาหาร/ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
2540
T030175
อาหารเพื่อสุขภาพตา/ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
2546
T030262
/ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช
2546
FOOD 8224
เห็ดทางการแพทย์ช่วยเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาว
ศัลยา คงสมบูรณ์เวช,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
PUB 0703
เห็ดทางการแพทย์กับสุขภาพ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศัลยา คงสมบูรณ์เวช,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
PUB 0775
เห็ดทางการแพทย์ช่วยเสริมการทำงานของเม็ดเลือดขาว
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,ศัลยา คงสมบูรณ์เวช,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2559
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>