KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6461
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพน้ำนมแพะโดยวิธีplatform test เช่นที่ปฏิบัติกับน้ำนมโคตามปกติ/ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์ ... [และคนอื่นๆ]
ศิริชัย ศรีพงศ์พันธุ์
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>