KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น ศิริวรรณ มากสุวรรณ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6715
การผลิตน้ำเห็ดสมุนไพรพร้อมดื่ม
สุวิทย์ สุวรรณโณ,ศิริวรรณ มากสุวรรณ์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม - สิงหาคม 2553
Full Textx
FOOD 7885
การผลิตน้ําเห็ดสมุนไพรสกัดพร้อมดื่ม
สุวิทย์ สุวรรณโณ,ศิริวรรณ มากสุวรรณ์ ,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พฤษภาคม-สิงหาคม 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>