KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 52 เรื่อง จากคำค้น ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930041
เครื่องปอกทุเรียน
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990010
เตาอบพลังแสงอาทิตย์ "เกษตร-1"
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990011
แผงตากแห้งพลังแสงอาทิตย์
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990012
เตาเศรษฐกิจในครัวเรือนขนาดใหญ่
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990013
เครื่องมือแกะข้าวโพดขนาดใหญ่
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990014
การทำน้ำปลาพื้นเมือง
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990015
เห็ดฟางดองน้ำปลา
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990016
วิธีทำกะปิ
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990017
สีผสมอาหารจากพืช
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990018
นมถั่วเหลือง
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990019
เครื่องอบเมล็ดพืช-1
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990020
การเพาะถั่วงอก
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990021
การเก็บรักษาหัวมันสำปะหลังดิบ
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990022
การเก็บรักษาหอมหัวใหญ่
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
T990023
เครื่องปลิดฝักถั่วลิสง
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย
2541
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4   Next >>