KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 32 เรื่อง จากคำค้น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T970001
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและประโยชน์ของผักหวานบ้าน/มุกดา สุขสวัสดิ์
มุกดา สุขสวัสดิ์,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970002
ศึกษาช่วงระยะเวลาและจำนวนครั้งที่เหมาะสมในการรมสารเคมีป้องกันกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บ/อรุณ โสตถิกุล, สุพรรณี ชีววิริยกุล, ธีรยุทธ ตู้จินดา
อรุณ โสตถิกุล,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970003
ตู้ลดอุณหภูมิผักและผลไม้ในห้องปฏิบัติการ/พนิดาบุษปฤกษ์
พนิดา บุษปฤกษ์,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970004
การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบถังหมุน/จรัญ ลิขิตรัตนพร
จรัญ ลิขิตรัตนพร,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970005
การประเมินสมรรถนะการทำงานของเครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก/ผดุงศักดิ์ วานิชชัง
ผดุงศักดิ์ วานิชชัง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970006
ต้นแบบเครื่องตรวจสอบรอยรั่วกระป๋องบรรจุอาหาร/เรืองศักดิ์ ภูธรธราช
เรืองศักดิ์ ภูธรธราช,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970007
การวิจัยและพัฒนาชุดสาธิตกระบวนการผลิตข้าวนึ่งในห้องปฏิบัติการ/จรัญ ลิขิตรัตนพร
จรัญ ลิขิตรัตนพร,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970008
ความเป็นไปได้ในการใช้ข้าวบางสายพันธุ์ในการผลิตกล้าเชื้อสำหรับเต้าเจี้ยว/เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์, นิอร โฉมศรี
เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970009
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท้องถิ่นกับปริมาณสารอาหารที่ได้รับของแม่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี/อุจิตชญา จิตรวิมล, สิริพันธุ์ จุลกรังคะ
อุจิตชญา จิตรวิมล,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970010
การทดสอบการยอมรับเครื่องดื่มผลไม้ผสมจากผลเม่าช่วงผลสุกแตกต่างกัน/สาทิสรัตน์ เหียงแก้ว ... [และคนอื่นๆ]
สาทิสรัตน์ เหียงแก้ว,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970011
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมส้มผสมว่านหางจระเข้/นิรมล อุตมอ่าง, พรรณี อินต๊ะปวน, เอกชัย แซ่โง้ว
นิรมล อุตมอ่าง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970012
การใช้เยื่อใยอาหารจากกากสับปะรดในผลิตภัณฑ์คุ้กกี้/นิรมล อุตมอ่าง, ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ, อำพร พันธุ์ปรีดา
นิรมล อุตมอ่าง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970013
การวิเคราะห์คุณภาพข้าวสาลีเพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสำหรับประเทศไทย/จิรภา พงษ์จันตา ... [และคนอื่นๆ]
จิรภา พงษ์จันตา,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970014
การศึกษาสารให้ความคงตัวที่เหมาะสมในนมปรุงแต่งรสชอคโกเลตไขมันต่ำ/นิรมล อุตมอ่าง, วันเพ็ญ จิตรเจริญ
นิรมล อุตมอ่าง,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
T970015
กรรมวิธีการผลิตโยเกิร์ตถั่วลิสง/วันเพ็ญ จิตรเจริญ
วันเพ็ญ จิตรเจริญ,สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
2539
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>