KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น สมจิต สุรพัฒน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T000036
การเสริมความหอมในข้าว
อรอนงค์ นัยวิกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[2539?]
KU T060194
การปรับปรุงคุณภาพของไอศกรีมวานิลาลดไขมันโดยใช้อินนูลิน/จุฑารัตน์ โกวิทยา, มาศอุบล ทองงาม และสมจิต สุรพัฒน์
จุฑารัตน์ โกวิทยา
2549
KU T070181
ผลของปริมาณน้ำตาลและเวย์โปรตีนเข้มข้นต่อคุณภาพไอศกรีมเชอร์เบท/ภคินี เรือนสุภา และสมจิต สุรพัฒน์
ภคินี เรือนสุภา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
KU T070203
การลดไขมันในไอศกรีมกะทิโดยใช้สารทดแทนไขมัน/ศิวพร พุดตาล, สมจิต สุรพัฒน์
ศิวพร พุดตาล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6099
ไอศกรีม : ทำง่ายขายดี
สมจิต สุรพัฒน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6191
ความแน่นเนื้อ การหลอม และลักษณะโครงสร้างภายในของเนยแข็งเทียมที่มีแป้งข้าวเป็นส่วนผสม/อริสรา โพธิ์สนาม และ สมจิต สุรพัฒน์
อริสรา โพธิ์สนาม
2551
FOOD 6346
ผลของเวย์โปรตีนเข้มข้นและน้ำตาลต่อคุณภาพของไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ/ปิยะธิดา เกิดช่วย และ สมจิต สุรพัฒน์
ปิยะธิดา เกิดช่วย,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 7982
ผลของเวย์โปรตีนเข้มข้นในการทดแทนหางนมผงในไอศกรีมกะทิไขมันต่ำ
ปิยะธิดา เกิดช่วย,สมจิต สุรพัฒน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
FOOD 8357
ไอศกรีมทำง่าย ขายดี
สมจิต สุรพัฒน์,ไอศกรีมทำง่าย ขายดี
2551
   หน้า : [ 1 ]   Next >>