KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 30 เรื่อง จากคำค้น สมจิต อ่อนเหม
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T000124
การแปรรูปข้าวเกรียบเสริมข้าวกล้อง ข้าวตูจากข้าวกล้อง และข้าวเกรียบเสริมผัก/ผลไม้
เพลินใจ ตังคณะกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2543
IFRPD T040244
/สมจิต อ่อนเหม ... [และคนอื่นๆ]
สมจิต อ่อนเหม,สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2547
IFRPD T050328
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าหมี่ผสมสาหร่ายไก/สมจิต อ่อนเหม ... [และคนอื่นๆ]
สมจิต อ่อนเหม
2548
FOOD 6637
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นสาหร่ายไก
กัญญา สุจริตวงศานนท์,สมจิต อ่อนเหม,ช่อลัดดา เที่ยงพุก,ยุวดี พีรพรพิศาล,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2553
FOOD 7021
มหัศจรรย์ไข่ไก่ ...คุณค่าสำคัญที่ไม่คสรมองข้าม
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2554
FOOD 7069
ไข่... สุดยอดอาหารดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วาสนา นาราศรี,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาาหร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
FOOD 7086
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น
สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
FOOD 7087
น้ำสมุนไพร ดื่มดีมีประโยชน์
อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
FOOD 7106
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารมังสวิรัติจากโปรตีนเกษตร
อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
FOOD 7115
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารจากมันสำปะหลัง
อุษา ภูคัสมาส,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
หน้า: 305-308
FOOD 7134
เมนูคู่สุขภาพ : หลากหลายเมนูจากถั่ว
อุษา ภูคัสมาส,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
PUB 0072
แกงส้มมะรุมทอดไข่กับกุ้ง
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เย็นใจ ฐิตะฐาน,สมจิต อ่อนเหม
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0221
ทองพับใบมะรุม
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Text
PUB 0232
น้ำใบมะรุมสด
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Text
PUB 0242
น้ำมันมะพร้าว บริสุทธิ์สกัดเย็น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
Full Text
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>