KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น สมยศ จรรยาวิลาส
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T970107
ตู้อบแบบประหยัดพลังงาน/สมยศ จรรยาวิลาส ... [และคนอื่นๆ]
สมยศ จรรยาวิลาส
2536
IFRPD T970215
การทำปลาเส้น/สมยศ จรรยาวิลาส, พรศักดิ์ มนัสศิริเพ็ญ, สมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม
สมยศ จรรยาวิลาส
2533
PAT 0026
เครื่องฆ่าเชื้ออาหารสำเร็จรูปบรรจุภาชนะโดยรังสีอินฟาเรด
สมยศ จรรยาวิลาส
เลขที่สิทธิบัตร 32923
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>