KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น สมโภช พจนพิมล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940202
การทดสอบกำมะถันที่ปลอมปนในน้ำส้มสายชูด้วยชุดทดสอบ
สมโภช พจนพิมล
2537
T980069
แร่ธาตุและโลหะเป็นพิษที่ประชาชนไทยได้รับจากการบริโภคอาหารประจำวัน/จีรายุ งามโขนง, สมโภช พจนพิมล
จีรายุ งามโขนง
2534
TU T030116
รายงานการวิจัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำปลาในสภาวะการเก็บรักษาต่างๆ/สมโภช พจนพิมล และ รัชดา มหาวีรวัฒน์
สมโภช พจนพิมล,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544
FOOD 6573
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสกะเพรา
สมโภช พจนพิมล,วารสารวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มกราคม - มีนาคม 2552
Full Textx
FOOD 6698
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำว้าทอดกรอบทรงเครื่อง
สมโภช พจนพิมล,วรางคณา สมพงษ์,วรพรรณ บัญชาจารุรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มกราคม - มีนาคม 2553
Full Textx
FOOD 6833
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เต้าหู้จากกากงาขาวผสมลูกเดือย
ศิริพร ดลภักนิยมกุล,สมโภช พจนพิมล,วรางคณา สมพงษ์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>