KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6802
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมลดรอยริ้วรอยที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไหม
สรัลรัตน์ พ่วงบริสุทธิ์,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,หทัยรัตน์ ริมคีรี,สุคันธรส ธาดากิตติสาร,สุพนิดา วินิจฉัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>