KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สัมฤทธิ์ รักพนาลี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8515
การวิเคราะห์สารสําคัญและกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของพืชสมุนไพรท้องถิ่นในภาคเหนือเพื่อพัฒนาเป็นชาสมุนไพรสำเร็จรูป
พรหทัย พุทธวัน,อานันท์ ณ หนองคาย,สัมฤทธิ์ รักพนาลี,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน-มิถุนายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>