KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น สายชล สุขญาณกิจ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7390
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการสะสมตะกั่วของทานตะวัน และข้าวฟ่างในดินที่ปนเปื้อนตะกั่ว
สายชล สุขญาณกิจ,ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
October - December 2013
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>