KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น สิงหนาท พวงจันทน์แดง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T000279
การปรับปรุงคุณภาพด้านสีและการยับยั้งการเกิดกลิ่นผิดปกติของเนื้อหมูส่วนสะโพกแช่แข็ง
อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
2542
T030185
การพัฒนาเครื่องทำแห้งแบบลดความชื้นเพื่อพัฒนาการทำแห้ง พืชผักสมุนไพรไทย (ใบกะเพรา)/สิงหนาท พวงจันทน์แดง, ปัญญา แสนชัย และ กฤษณ์ จันท์โชติกุล
สิงหนาท พวงจันทน์แดง
2546
T060258
/สิงหนาท พวงจันทน์แดง ... [และคนอื่นๆ]
สิงหนาท พวงจันทน์แดง
2549
T070035
ผลของโปรไบโอติกในการยับยั้ง Escherichia coli O157:H7 ในโยเกิร์ต/วชิราภรณ์ ทิพย์ศร, บวรศักดิ์ ลีนานนท์ และสิงหนาท พวงจันทน์แดง
วชิราภรณ์ ทิพย์ศร
2549
FOOD 6263
อิทธิพลของแป้งจากธัญชาติชนิดต่างๆ ต่อสมบัติทางฟิสิกส์ของผลิตภัณฑ์พองตัวที่ผ่านกระบวนการเอกซ์ทรูชัน/สิงหนาท พวงจันทน์แดง ... [และคนอื่นๆ]
สิงหนาท พวงจันทน์แดง
2550
FOOD 6282
ผลกระทบของปัจจัยแปรรูปต่อคุณภาพนมถั่วเหลืองเสริมแคลเซียม/จินตนา ศรีผุย ... [และคนอื่นๆ]
จินตนา ศรีผุย
2551
FOOD 6491
การแพร่กระจายอุณหภูมิของโจ๊กกระป๋อง : แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์เปรียบเทียบกับข้อมูลการทดลอง
สิงหนาท พวงจันทน์แดง
2552
   หน้า : [ 1 ]   Next >>