KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 10 เรื่อง จากคำค้น สิรินาถ ตัณฑเกษม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T980333
การผลิตผงเมล็ดฟักทองสกัดน้ำมันและการนำไปใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหาร/สิรินาถ ตัณฑเกษม
สิรินาถ ตัณฑเกษม
2541
T010327
การนำน้ำมันพืชที่มีส่วนผสมของรงควัตถุจากแครอทและมะเขือเทศ มาใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟอน/สิรินาถ ตัณฑเกษม
สิรินาถ ตัณฑเกษม
2544
T020214
การศึกษาสมบัติและความคงตัวของรงควัตถแอนโทไซยานิน จากดอกกระเจี๊ยบแดงในเยลลี่/สิรินาถ ตัณฑเกษม
สิรินาถ ตัณฑเกษม
2545
T050058
ผลของน้ำมันหอมระเหยจากอบเชยและกานพลูในการยืดอายุการเก็บของขนมปัง/สิรินาถ ตัณฑเกษม
สิรินาถ ตัณฑเกษม
2548
T060297
สมบัติทางกายภาพและทางประสาทสัมผัสของวุ้นชาเขียว/สิรินาถ ตัณฑเกษม
สิรินาถ ตัณฑเกษม
2548
T070096
ผลิตภัณฑ์คุกกี้ไขมันต่ำเสริมเนื้อแก้วมังกร/สิรินาถ ตัณฑเกษม
สิรินาถ ตัณฑเกษม
2550
T070407
การนำมะเขือเทศสีแดงมาใช้ประโยชน์ในไส้กรอกไก่/สิรินาถ ตัณฑเกษม
สิรินาถ ตัณฑเกษม
2550
FOOD 6993
คุณภาพของการเก็บรักษาน้ำพริกมะขามผสมกระเจี๊ยบ
สุภางค์ เรืองฉาย,สิรินาถ ตัณฑเกษม,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 6994
การทดแทนไขมันในคุกี้โดยใช้ถั่วลิสงบด
สิรินาถ ตัณฑเกษม,สุภางค์ เรืองฉาย,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เมษายน - มิถุนายน 2554

FOOD 7389
ผลของการใช้ถั่วลิสงทดแทนเนยขาวต่อคุณภาพของขนมปัง
สิรินาถ ตัณฑเกษม,สุภางค์ เรืองฉาย
ก.ค.-ก.ย. 2556

   หน้า : [ 1 ]   Next >>